Keychron V4 Keycap Size

Below is the Keychron V4 Keycap Size.

Keycap Size of Keychron V4